Espai de suport tècnic destinat a resoldre problemes amb els ordinadors, sistemes operatius i eines del projecte Educat 1x1.