Banc de recursos per atendre alumnes nouvinguts amb dificultats amb la llengua catalana.

Pla d'Impuls a la Lectura

Sala de professorat